STATISTIK

KA 2 IF genom tiderna - efter säsongen 2017

200 m

Thorsten Johansson

-50

20,61

Dresden

20/5 1976

Tobias Karlsson

-74

20,87

Jönköping

21/6 1995

Patrik Strenius

-72

21,01

Malmö

27/6 1996

Christer Garpenborg

-52

21,19

1973

Jakob Lindbom                                      -95        21,20                   Gävle                    13/8 2017

Lars-Arne Ericsson

-55

21,24

Malmö

13/8 1979

Fredrik Elofsson

-73

21,26

Skien

22/8 1993

Peter Eriksson

-64

21,34

Borås

30/7 1989

Johan Melin

-68

21,36

Sollentuna

23/7 1995

Stefan Nilsson

-54

21,37

Borås

23/8 1983

10

Rolf Trulsson

-50

21,38

Karlstad

8/8 1975

Marko Granat

-66

21,38

Umeå

16/8 1992

Ingemar Skärvstrand

-57

21,45

Helsingborg

6/8 1976

Ulf Rönner

-46

21,50

Umeå

6/8 1972

Thomas Nyberg

-62

21,54

Malmö

7/7 1987

Peter Johansson

-64

21,77

Boise

20/4 1985

Michael Silander

-69

21,87

Pomona, Canada

14/41990,

Viktor Elvung Nilsson

-94

21,84

Göteborg

3/7 2016

Jakob Lindbom

-95

21,82

Kalmar

23/8 2015

Björn Wickell

-73

21,87

Sollentuna

23/7 1995

20

Peter Ståhl

-63

21,91

Växjö

26/8 1984

Alexander Vujovic

-67

22,02

Eskilstuna

27/7 1985

Thomas Gunnarsson

-63

22,05

Karlskrona

22/6 1982

Peter Löfstedt

-55

22,06

Norrköping

1/8 1980

Kenneth Riggberger

-49

22,10

Karlskrona

20/6 1978

Lars Stubbendorff

-51

22,12

Sollentuna

22/7 1971

Henrik Dagård

-69

22,12

Karlshamn

13/6 1999

Lars Fagerlund

-55

22,16

Göteborg

13/8 1976

Pontus Dahlman

-70

22,17

Västerås

5/8 1989

Roger Johannesson

-77

22,22

Karlskrona

2/7 1994

30

Lars Forssell

-67

22,23

Växjö

21/8 1986

Martin Körling

-68

22,26

Sollentuna

17/6 1989

Anders Ahl

-52

22,30

Karlskrona

1/8 1978

Eric Johansson

-86

22,30

Söderhamn

14/8 2005

Tomas Avebäck

-60

22,31

Piteå

15/8 1982

Lennart Kirs

-55

22,35

Göteborg

13/8 1976

Gert Möller

-52

22,38

Helsingborg

9/8 1974

Kenneth Nilsson

-62

22,42

Karlskrona

13/9 1980

Hans Hanson

-54

22,44

Karlskrona

20/6 1979

Lars Lindblom

-61

22,45

Norrköping

1/8 1980

40

Peter Andersson

-62

22,48

Göteborg

16/6 1986

Christer Jansson

-49

22,50

Växjö

14/8 1970

Karl Johansson

-79

22,53

Växjö

1/6 1996

Ironah Nzeribe

-71

22,56

Halmstad

21/7 1990

Lars Appeldahl

-54

22,64

Helsingborg

9/8 1974

Marcus Husberg

-83

22,65

Karlskrona

31/8 2002

Oscar Hjerm                                        -97         22,65                Göteborg                  2/7 2017

Mats Johansson

-57

22,67

Karlskrona

20/6 1978

Stefan H. Nilsson

-64

22,68

Karlskrona

18/6 1986

Anders Håkansson

-56

22,71

Vittel Fra

24/9 1977

50

Joakim Lindstrup

-74

22,76

1994

Henrik Persson

-74

22,86

Västerås

1/8 1992

Magnus Arwald

-58

22,90

1980

Jörgen Romberg

-63

22,92

1982

Kenn Gustafsson

-76

22,94

1994

Magnus Andersson

-66

22,95

1984

Joakim Blaschke

-77

22,95

Halmstad

16/7 2000

Peter Hjortsberg

-68

22,98

Olofström

15/6 1985

Lennart Hedmark

-44

23,03

Karlskrona

3/7 1978

 Martin Holmström

-91

23,13

Karlskrtona

15/6 2008 

60

Nils Carlsson

-69

23,14

1986

Ulf Åkerblom

-57

23,15

Karlskrona

20/6 1978

Anders Larsson

-58

23,25

Malmö

30/5 1978

 

 

 

 

 

Medvind

Jakob Lindbom                                     -95         21,07                Karlskrona              18/6 2017

Marko Granat

-66

21,20

Umeå

16/8 1992

Fredrik Elofsson

-73

21,24

1993

Ulf Rönner

-46

21,47

1972

Johan Melin

-68

21,54

1989

Martin Körling

-68

21,69

1987

Peter Johansson

-64

21,74

1985

Henrik Dagård

-69

21,93

2000

Joakim Lindstrup

-74

22,17

1994

 

KA 2-are som presterat bättre resultat i andra klubbar

Christer Garpenborg

-52

21,08

Göteborg

7/8 1977 

Peter Ståhl (Malmö AI)

-63

21,61

1986

Tomas Avebäck (Malmö AI)

-60

21,78

1988

Michael Silander (IFK Växjö)

-69

21,78

1991

Manuella tider

Thorsten Johansson

-50

20,6

1975

Christer Garpenborg

-52

20,9

Prova Utah, USA

12/5 1973

Rolf Trulsson

-50

21,1

1977

Stefan Nilsson

-54

21,1

1979

Peter Eriksson

-64

21,1

1989

Lars-Arne Ericsson

-55

21,2

1976

Rolf Trulsson

-50

21,3

1974

Marko Granat

-66

21,3

1992

Bo Söderberg

-53

21,4

1973

Peter Ståhl

-63

21,5

1984

Karl-Gustav Nilsson

-46

21,6

1969

Lars Sjöberg

-49

21,6

1972

Tore Nilsson

-48

21,7

1969

Lars Stubbendorff

-51

21,7

1971

Lars Fagerlund

-55

21,7

1976

Kenneth Riggberger

-49

21,8

1975

Lennart Kirs

-55

21,9

1976

Bengt Anderholm

-37

22,0

1958

Leif Petraeus

-46

22,0

1969

Inge Hermansson

-45

22,0

1975

Hans Hanson

-54

22,0

1976

Thomas Gunnarsson

-63

22,0

1982

Sivert Axelsson

-34

22,1

1955

Anders Ahl

-52

22,1

1975

Tommy Karlsson

-47

22,2

1965

Torsten Torstensson

-47

22,2

1971

Lars Forssell

-67

22,2

1986

Birger Pettersson

-41

22,4

1962

Aron Hultin

-53

22,4

1973

Magnus Arwald

-58

22,4

1979

Kenneth Nilsson

-62

22,4

1980

Medvind

Marko Granat

-66

21,3

1988

[Tillbaka]