STATISTIK

KA 2 IF genom tiderna

efter säsongen 2017

100 m häck

Caroline Lundahl

-91

13,39

Göteborg

1/9 2012

Elin Westerlund

-90

13,48

Leiden/NED 

12/6 2010

Pernilla Wigothsson

-80

13,97

Göteborg

5/7 1998

Marica Merkel-Johansson 

-78

14,22

Växjö

13/6 2010 

Anna Johansson

-78

14,47

Helsingborg

3/8 1996

Annica Sjösten

-61

14,53

Malmö

12/8 1985

Louise Åkesson

-80

14,72

Pullman, USA

12/4 2003

Nadja Casadei

-83

14,81

Geithus, Norge

15/7 2000

Anna-Karin Mark

-72

14,82

Point Loma, CAN

9/5 1992

Annelie Johansson

-76

14,82

Karlskrona

3/7 1993

10 

Jenny Frick

-74

15,06

Uddevalla

25/5 1991

Lisa Helmersson

-83

15,15

Göteborg

7/7 2002

Birgitta Svensson

-71

15,17

Göteborg

6/71989

Malin Ericsson

-72

15,44

Karlskrona

30/6 1990

Emmy Smedberg 

-00

15,59

Karlskrona

2/8 2014

Elin Bengtsson 

-69

15,62

Karlskrona

18/6 1986

Lena Kullberg

-63

15,74

Karlskrona

21/6 1978

Carina Månsson

-66

15,85

Karlskrona

30/6 1982

Ulrika Andersson

-71

15,93

Karlskrona

25/7 1989

Malin Åshage

-66

15,94

Karlskrona

30/6 1982

Ewa Warnquist

-85

16,01

Karlskrona

7/9 2002

20

Emily Karlsson

-85

16,18

Karlskrona

7/9 2002

Lisbeth Andersson

-59

16,29

Karlskrona

28/6 1977

Isabell Jeppsson

-73

16,34

1995

Tone Granquist

-89

16,83

Trelleborg

24/9 2005

Britt-Louise Olsson

-68

16,73

1986

Gunhild Westling

-71

17,86

1988

Lena Alm

-73

17,61

1992

Christin Samuelsson

-80

17,80

1984

Anna Andersson

-74

18,27

1992

Helena Magnusson

-65

18,30

1983

30

Camilla Schön

-70

18,36

1985

 

Manuella tider

Caroline Sjölund

-65

17,3

1981

Medvind

Elin Westerlund

-90

13,72

Karlskrona

16/8 1986

Annica Sjösten

-61

14,29

1986

Jenny Frick

-74

14,57

1992

Nadja Casadei

-83

14,91

Halmstad

15/7 2001

Birgitta Svensson

-71

15,04

1989

Lisa Helmersson

-83

15,13

Karlskrona

25/5 2002

Elin Bengtsson

-69

15,43

1986

Ewa Warnquist

-85

15,79

Malmö

20/5 2004

Isabell Jeppsson

-73

15,81

1995

Lena Alm

-73

16,22

1991

 

Manuella tider

Birgitta Svensson

-71

14,8

1989

Carina Månsson

-66

15,4

1980

Elin Bengtsson

-69

15,5

1985

Lisbeth Andersson

-59

15,8

1977

Marie Håkansson

-57

16,5

1972

[Tillbaka]